Är du oroad för ditt barns utsatthet i spåren av Corona?

I oroliga tider ökar otryggheten bland barn och unga. Skriv till oss om du har frågor eller behöver stöd i hur du kan stötta ditt barn.

Det går också bra att mejla till radgivning@friends.se.