Hur fungerar Friends kartläggning?

Friends kartläggning är webbaserad, nivåanpassad och berör frågor om trygghet och trivsel, förekomst av kränkningar samt delaktighet i likabehandlingsarbete. Kartläggningen tar upp alla diskrimineringsgrunder. Både elever och personal svarar på kartläggningen.

Ungefär 10 dagar innan kartläggningen sätter igång skickas ett mail till kontaktpersonen med all information inför kartläggningen. I det mailet finns information om kartläggningen, länkar till enkäterna samt ett material som pedagogerna ska använda i sina klasser inför att de ska svara på enkäterna. Enkäterna går att svara på via dator, mobil eller surfplatta på följande språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

När kartläggningen har besvarats gör Friends utbildare en gedigen analys av resultatet som sedan diskuteras och återkopplas med elevrepresentanter och skolledning.

Varmt välkommen att höra av dig om du har fler frågor om Friends kartläggning!

Läs mer om våra utbildningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.