Till senaste kommentaren

Hur ska jag som ungdomsledare agera vid utanförskap?

Jag jobbar som ungdomsledare på en idrottsförening men har inte fått någon utbildning i hur man hanterar konflikter, mobbning eller utanförskap. Nu har ett barn kommit till mig och sagt att hen känner sig utanför i gruppen. Har ni några tips på hur jag kan gå tillväga när jag pratar med barnen?

Kommentarer

 • Hej Ida!
  Stort tack för din fråga. Vad bra att du tar tag i detta direkt. Dels så kan din idrottsförening köpa in utbildningar av oss, där vi ger verktyg i hur man hanterar just konflikter, utanförskap och mobbning. Du hittar mer info om vad vi erbjuder idrottsföreningar här.

  Men som en start så är det viktigt att du lyssnar på barnet och tar hens upplevelser på allvar. Fråga om du får berätta för barnets föräldrar? Uppmuntra barnet genom att säga att hen är modig som vågar berätta för dig. Förklara att alla situationer går att förändra, även denna.

  Några tips kring hur du ska bemöta och jobba vidare med gruppen:
  1. Se varje enskild individ
   Se till att varje deltagare förstår att hen är viktig för gruppen. Se och uppmärksamma alla vid varje tillfälle ni ses.
  2. Sätt upp mål tillsammans med din grupp som fokuserar på annat än idrottsliga resultat
   Din grupp bör ha mål som inte är direkt kopplade till resultaten. Målen kan vara kopplade till trygghetsreglerna för hela gruppen. Ett mål under en träning kan till exempel vara att alla ska ge beröm till någon man inte brukar prata med så mycket.
  3. Var alltid den som delar in gruppen vid övningar
   Ledare ska alltid vara den som delar in gruppen vid övningar. På så vis undviker du att någon känner sig bortvald och utanför. Var även uppmärksam på de aktivas reaktioner vid indelningen så att ingen blir utsatt i det skedet.
  4. Avsätt tid för aktiviteter utanför idrotten
   Arrangera saker som för er samman utanför idrotten. Då kommer egenskaper fram hos de aktiva som inte alltid syns i idrotten. Skapa även tillfällen där aktiva och ledare från olika grupper möts och gör saker tillsammans. Då stärker ni samhörigheten och skapar en ”vi-känsla” i föreningen.
  5. Skapa positiva rutiner i gruppen
   Arbeta in positiva rutiner i din grupp. Till exempel kanske de aktiva alltid ska hälsa på varandra när de kommer till aktiviteten. Du kan också avsluta aktiviteten genom att samla alla för att gemensamt lyfta några positiva saker från dagen/träningen.
  Friends

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.