Syskonbråk

Hej,

Var kan vi få hjälp? Min äldsta mobbar sin yngsta och jag lyckas inte få slut på mobbningen. Äldsta har tidigare blivit utfryst och mobbad i sin klass men det slutade under hösten. Det kan finnas samband, kanske? Det är svårt även för mig för jag märker att när detta fortgår så har jag svårt att trivas med mitt äldsta barn och får tankar som att hon är hjärtlös eller att jag inte orkar med henne. Saker jag inte vill tänka om mitt barn. Det hela känns omöjligt. Och jag behöver hjälp att skydda min yngsta och stötta min äldsta.

Kommentarer

 • Hej Sara

  Tack för ditt mod och att du tar dig tid att skriva till oss och berätta om det som sker mellan dina två barn.

  Du berättar att ditt äldsta barn utsätter ditt yngre barn och att den äldre själv varit utsatt för mobbning i skolan. Jag undrar om ditt äldsta barn fått stöd och hjälpa att bearbeta det som hänt? Vår erfarenhet, liksom forskning, visar att barn som utsattas för mobbning, kan påverkas negativt av erfarenheterna av utsatthet. Det kan vara allt från lägre självkänsla eller självförtroende, till stress, depression och annan psykisk ohälsa. Mitt råd till dig är att ta kontakt BUP (barn och ungdomspsykiatrin) eller vårdcentral där de har kuratorer och psykologer. Dels för att berätta om den pågående situationen hemma och hur du som vårdnadshavare kan få stöd och hjälp (hitta strategier att kunna att hantera det som pågår och att få hjälp att fortsätt vara förälder till båda dina barn trots att den ena gör den andra illa) och att du berättar om att ditt ena barn själv har erfarenhet av att bli utsatt för mobbning.

  Sist skulle jag även ta kontakt med din äldsta barns skola (klasslärare/mentor eller annan personal på skolan som du eller din son har bra kontakt med). Berätta att ditt barn börjar att agera annorlunda hemma och fråga vad de ser i skolan. Har det hänt något särskilt? Pågår det förändringar eller annat som kan skapa oro hos ditt barn.

  Ni kan även ta kontakt med skolans elevhälsa, för att få råd och kanske även se över möjlighet att ditt barn kan erbjudas hjälp/stöd där. Elevhälsans uppdrag är att förebygga ohälsa och främja hälsa för alla elever i skolan.

  Om det väcker mycket frågor efter detta svar är du varmt välkommen att ta kontakt med mig på radgivning@friends.se och så kan vi boka in ett rådgivningssamtal. Ett samtal är mellan 15-20 minuter och kostar ingenting.

  Allt gott!
  Åsa - arbetar med rådgivning och stöd på Friends.


  Friends

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.