Vad är en förskola eller skola skyldig att göra när ett barn är utsatt?

Varje förskola eller skola har ett ansvar att vidta åtgärder som gör att kränkningar, mobbning eller trakasserier mot ett barn eller en elev upphör.

* Huvudmannen på en förskola eller skola har utredningsskyldighet. Huvudmannaskapet regleras i skollagens andra kapitel. På en kommunal skola är det skolnämnden eller motsvarande funktion som är huvudman, på en fristående skola är det skolans styrelse eller motsvarande.

* Alla som arbetar på en förskola eller skola har handlingsplikt. Vilket innebär att de ska se till att kränkningarna, mobbningen eller trakasserierna upphör omedelbart.

* Skollagen talar om att detta ska ske skyndsamt. Skolan kan alltså inte vänta några dagar eller veckor på grund utav exempelvis tidsbrist.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.