Vad är World Anti Bullying Forum?

World Anti-Bullying Forum, WABF, skapades av Friends och arrangerades för första gången i Stockholm 2017. Vi hade 500 deltagare från 37 olika länder, forskare och praktiker, alla fokuserade på att arbeta mot mobbning bland barn och unga.

Initiativet drivs av Friends och syftar till att minska avståndet mellan forskning och praktik. Det finns mycket mobbningsforskning som aldrig når de som jobbar med barn och unga och Friends vill underlätta den dialogen, både nationellt och internationellt. WABF tar sig uttryck på olika sätt, som konferens, som nätverk och som webinarier.

Dublin City University var värd för World Anti-Bullying Forum 2019.

Läs mer om World Anti Bullying Forum

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.